Image

El Pla d’Estratègia Digital de Centre (PEDC) neix del Pla d’Educació Digital de Catalunya 2020-23, presentat pel Departament d’Educació, té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes del futur necessiten perviure i treballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies. Amb aquest Pla es vol situar Catalunya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia per a l’èxit educatiu i social, al mateix temps que es pretén millorar la competència digital de l’alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació educativa. I amb aquest compromís, el nostre centre ha iniciat aquesta transformació redactant una estratègia digital en relació amb la pràctica en l’ús de les tecnologies digitals de l’ensenyament i l’aprenentatge de la comunitat escolar. L'estratègia marca l’horitzó on volem arribar a mig termini en l’àmbit digital. Inclou una diagnosi, la determinació d’objectius, la planificació d’actuacions concretes i fixa l’avaluació de l’estratègia.

Podeu accedir a tota la informació sobre la nostra Estratègia Digital de Centre mitjançant el menú de navegació de l’esquerra.