descarrega't tota la informació


CALENDARI

calendari
 • Publicació de l'oferta de places

  10 maig 2019

 • Presentació de sol·licituds

  Del 14 al 21 de maig de 2019, ambdós inclosos

 • Presentació de documentació

  Fins al 23 de maig

 • Publicació de les llistes amb puntuació provisional

  9 juny 2019

 • Reclamacions a les llistes provisionals

  del 5 al 12 juny 2019

 • Publicació de llistes amb puntuació definitiva

  17 juny 2019

 • Sorteig de número de desempat

  18 juny 2019

 • Publicació llista ordenada definitiva

  21 juny 2019

 • Oferta de places

  5 juliol de 2019

 • Llistat d’admesos/es i llista d'espera

  8 juliol 2019

 • Matrícula

  del 9 al 15 juliol 2019

 • Matrícula extraordinària setembre

  del 6 al 10 de setembre 2019


Documentació

calendari

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ

 • Full de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare o tutor/a legal
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI) de l’alumne
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Certificat nota mitjana de l’expedient acadèmic dels tres primers cursos de l’ESO
 • Número del RALC


Criteris de prioritat

calendari

 • Simultaneïtat amb el grau professional d’estudis professionals
 • Alumnes procedents del centre L’Olivera (La Granadella)


BAREM

calendari

 • Germans escolaritzats al centre educatiu o en una escola adscrita: 40 punts
 • Pares/mares o tutors legals que treballin a l’Institut: 40 punts
 • Proximitat del domicili: Domicili a la ciutat de Lleida: 10 punts
 • Discapacitatde l’alumne/a, dels pares o dels germans, igual o superior al 33%: 10 punts
 • Si el pare/mare, tutor legal és beneficiari de la prestació ecònomica de la renda mínima d’inserció: 10 punts

BAREM COMPLEMENTARI

calendari

(només es tindrà en compte en cas d’empat en el barem anterior)

 • Familia nombrosa o monoparental: 15 punts
 • Si l’alumne té una malaltia crònicaque afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts

Altres informacions

calendari

Es recomana fer la sol.licitud online per evitar cues i espera. Posteriorment, caldrà entregar a la secretaria del centre, la còpia de la sol.licitud telemàtica i la documentació a aportar.

En el taulell del centre podreu consultar tota la informació referent a la preinscripció i matricula.

Per qualsevol dubte, podeu consultar amb la secretariadel centre. L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 hores.


Comparteix