CALENDARI preinscripció

calendari
PREINSCRIPCIÓ ONLINE

calendari

DocumentacióDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ

Consulteu el següent enllaç per adjuntar la documentació necessària. DOCUMENTACIÓCriteris específics de prioritat

calendari

 • Simultaneïtat amb el grau professional d’estudis professionals (s’acredita amb la declaració feta a la sol·licitud de preinscripció, en
  formalitzar la matrícula s'acreditarà estar matriculat o admès pendent de
  matriculació per cursar aquests ensenyaments)
 • Alumnes procedents de centres adscrits


BAREM

calendari

Consulteu els criteris de prioritat i d'assignació de plaça per al curs 2023-24. En aquest enllaç hi trobareu tot el barem actualitzat. CRITERIS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA I CRITERIS DE PRIORITAT.


BAREM COMPLEMENTARI

calendari

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal que treballa al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.

 2. Família nombrosa. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa, se sumen 10 punts.

 3. Família monoparental. Quan l'infant forma part d'una família monoparental, se sumen 10 punts.

 4. Ser bessó o trigemin. Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.

 5. Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar, se sumen 10 punts.

 6. Si algun membre de la família té una discapacitat se sumen 15 punts. Quan l'infant mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

 7. Se sumen 10 punts si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Recordeu que la documentació acreditativa dels criteris prioritaris i complementaris s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.


Altres informacions

calendari
LLISTAT D'ESCOLES ADSCRITES

-   25001990 Escola Antoni Bergós – ZER L’Horta de LleidaLleida
-   25002064 Escola Camps ElisiS. Lleida
-   25002076 Escola Cervantes. Lleida
-   25002131 Escola Creu del Batlle – ZER L’Horta de LleidaLleida
-   25002672 Escola Pràctiques I. Lleida
-   25006264 Escola Espiga. Lleida
-   25008649 Escola Francesco Tonucci. Lleida
-   25005880 Escola Frederic Godàs. Lleida           
-   25005430 Escola Joan XXIII. Lleida
-   25002091 Escola Magí Morera i Galícia . Lleida


Sol·licitud

calendari

Fer la sol·licitud online


Sol·licitud preinscripció online