descarrega't tota la informació


CALENDARI preinscripció

calendari
PREINSCRIPCIÓ ONLINE
 • Publicació de l'oferta de places

  11 DE MARÇ DE 2021 Oferta de places

 • Presentació de sol·licituds

  DEL 17 al 24 de març de 2021, ambdós inclosos, cal indicar si és adscrit/a

 • Publicació llistes provisionals

  19 d'abril de 2021 LLISTES BAREM PROVISIONAL

 • Reclamacions a les llistes provisionals

  Del 20 al 26 d'abril de 2021

 • Publicació de llistes amb puntuació definitiva

  30 d'abril de 2021 Barem llistes resoltes puntuació definitiva

 • Sorteig del número de desempat

  5 de maig de 2021 Número de desempat: 40900

 • Publicació de llistes ordenades definitives

  7 de maig de 2021 Llistes ordenades

 • Llistat d’admesos/es

  7 de juny de 2021 Llista admesos/es

 • Llista d'espera

  7 de juny de 2021 Al taulell d'anuncis de l'institut hi ha la llista d'espera definitiva

 • Llistat preinscrits

  7 de juny de 2021 Llista preinscrits OME

 • Reunió informativa admesos

 • Matrícula admesos 1r ESO (telemàtica)

  Del 14 al 18 de juny de 2021, rebreu informació més endavant

 • Matrícula admesos 2n, 3r i 4t ESO

  Del 28 de juny al 2 de juliol de 2021


calendari

DocumentacióDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA PREINSCRIPCIÓ

 • Full de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare o tutor/a legal
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI) de l’alumne
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Fotocòpia del carnet de vacunes
 • Document de preinscripció o matrícula al grau professional d’estudis musicals. (Només en el cas de l’alumnat que accedeix per aquesta VIA PREFERENT)


Criteris específics de prioritat

calendari

 • Simultaneïtat amb el grau professional d’estudis professionals (s’acredita amb la declaració feta a la sol·licitud de preinscripció, en
  formalitzar la matrícula s'acreditarà estar matriculat o admès pendent de
  matriculació per cursar aquests ensenyaments)
 • Alumnes procedents de centres adscrits


BAREM

calendari

 • Germans escolaritzats al centre educatiu o en una escola adscrita: 40 punts
 • Pares/mares o tutors legals que treballin a l’Institut: 40 punts
 • Per proximitat del domicili 
  • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Quan el domicili de la persona sol.licitant és al mateix municipi del centre demanat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts 
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

BAREM COMPLEMENTARI

calendari

(només es tindrà en compte en cas d’empat en el barem anterior)

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Altres informacions

calendari
LLISTAT D'ESCOLES ADSCRITES

-   25001990 Escola Antoni Bergós – ZER L’Horta de LleidaLleida
-   25002064 Escola Camps ElisiS. Lleida
-   25002076 Escola Cervantes. Lleida
-   25002131 Escola Creu del Batlle – ZER L’Horta de LleidaLleida
-   25002672 Escola Pràctiques I. Lleida
-   25006264 Escola Espiga. Lleida
-   25008649 Escola Francesco Tonucci. Lleida
-   25005880 Escola Frederic Godàs. Lleida           
-   25005430 Escola Joan XXIII. Lleida
-   25002091 Escola Magí Morera i Galícia . Lleida


Sol·licitud

calendari

Fer la sol·licitud online


Sol·licitud preinscripció onlineComparteix