descarrega't tota la informació


CALENDARI preinscripció

calendari
LA PREINSCRIPCIÓ PAS A PAS

MOLT IMPORTANT!

ENGUANY LA PREINSCRIPCIÓ S'HA DE FER DE MANERA TELEMÀTICA, EN CAS QUE HI HAGI IMPOSSIBILITAT PER PART DE LA FAMÍLIA DE FER-LA EFECTIVA AIXÍ, EXCEPCIONALMENT ES PODRÀ FER PRESENCIAL DEMANANT CITA PRÈVIA DEL 19 AL 22 DE MAIG AL TELÈFON 973 26 54 38

ATENCIÓ!!!

LES DATES QUE APAREIXEN EN AQUEST CALENDARI SÓN PROVISIONALS, PODEN ANAR CANVIANT A CAUSA DE LA CRISI DEL COVID-19 I DE L'ESTAT D'EXCEPCIONALITAT QUE ESTEM VIVINT.

EN AQUEST ENLLAÇ HI HAURÀ TOTA LA  INFORMACIÓ ACTUALITZADA: CLICA AQUÍ! 

 

Image
 • Publicació de l'oferta de places

  8 DE MAIG DE 2020

 • Presentació de sol·licituds telemàtiques

  DEL 13 AL 22 DE MAIG DE 2020, AMBDÓS INCLOSOS

 • Sol·licituds presencials amb cita prèvia

  Del 19 al 22 de maig de 2020

 • Publicació llistes provisionals

  29 DE MAIG DE 2020 Llista Barem provisional

 • Reclamacions a les llistes provisionals

  DEL 2 AL 5 DE JUNY DE 2020

 • Publicació de llistes amb puntuació definitiva

  9 DE JUNY DE 2020 Llista barem definitiu

 • Sorteig del número de desempat

  9 DE JUNY, 11:00 HORES Certificat de validació

 • Publicació de llistes ordenades definitives

  11 DE JUNY DE 2020 Llista ordenada barem definitiu

 • Llistat d’admesos/es

  7 DE JULIOL DE 2020 Llistat admesos/es

 • Llista d'espera

  7 DE JULIOL DE 2020 Llista d'espera

 • Llistat preinscrits

  7 DE JULIOL DE 2020 Llista preinscrits al centre

 • Reunió informativa admesos

 • Matrícula admesos 1r ESO

  Del 13 al 17 de juliol, rebreu informació més endavant

 • Matrícula admesos 2n, 3r i 4t ESO


calendari

DocumentacióDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

La sol·licitud de preinscripció es formalitzarà i es presentarà enviant un correu electrònic a
, en el qual hi haureu d'adjuntar la documentació acreditativa, escanejada o
mitjançant fotografia, en el termini indicat (del 13 al 22 de maig de 2020).

 • Full de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare o tutor/a legal
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI) de l’alumne
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Fotocòpia del carnet de vacunes
 • Document de preinscripció o matrícula al grau professional d’estudis musicals. (Només en el cas de l’alumnat que accedeix per aquesta VIA PREFERENT)


Criteris específics de prioritat

calendari

 • Simultaneïtat amb el grau professional d’estudis professionals (s’acredita amb la declaració feta a la sol·licitud de preinscripció, en
  formalitzar la matrícula s'acreditarà estar matriculat o admès pendent de
  matriculació per cursar aquests ensenyaments)
 • Alumnes procedents de centres adscrits


BAREM

calendari

 • Germans escolaritzats al centre educatiu o en una escola adscrita: 40 punts
 • Pares/mares o tutors legals que treballin a l’Institut: 40 punts
 • Per proximitat del domicili 
  • Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Quan el domicili de la persona sol.licitant és al mateix municipi del centre demanat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts 
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.

BAREM COMPLEMENTARI

calendari

(només es tindrà en compte en cas d’empat en el barem anterior)

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Altres informacions

calendari

Es recomana fer la sol·licitud online per evitar cues i espera. Posteriorment, caldrà entregar a la secretaria del centre, la còpia de la sol·licitud telemàtica i la documentació a aportar.

En el taulell del centre podreu consultar tota la informació referent a la preinscripció i matricula.

Per qualsevol dubte, podeu consultar amb la secretariadel centre. L’horari d’atenció al públic és de 9:00 a 14:00 hores.

LLISTAT D'ESCOLES ADSCRITES

-   25001990 Escola Antoni Bergós – ZER L’Horta de LleidaLleida
-   25002064 Escola Camps ElisiS. Lleida
-   25002076 Escola Cervantes. Lleida
-   25002131 Escola Creu del Batlle – ZER L’Horta de LleidaLleida
-   25002672 Escola Pràctiques I. Lleida
-   25006264 Escola Espiga. Lleida
-   25008649 Escola Francesco Tonucci. Lleida
-   25005880 Escola Frederic Godàs. Lleida           
-   25005430 Escola Joan XXIII. Lleida
-   25002091 Escola Magí Morera i Galícia . Lleida


Sol·licitud

calendari

Fer la sol·licitud online


Sol·licitud online

Seguiu l'enllaç per fer efectiva la vostra sol·licitud, a sota us podeu descarregar el pdf del formulari.

Formulari pdf


Comparteix