descarrega't tota la informació


CALENDARI

calendari
 • Publicació de l'oferta de places

  9 d’abril de 2018

 • Presentació de sol·licituds

  Del 13 al 24 d’abril de 2018, ambdòs inclosos

 • Publicació de les llistes amb puntuació provisional

  3 de maig de 2018

 • Reclamacions a les llistes provisionals

  Del 4 al 8 de maig de 2018

 • Publicació de llistes amb puntuació definitiva

  15 de maig 2018

 • Llistat d’admesos/es

  12 de juny de 2018

 • Matrícula admesos 1r ESO

  Del 21 al 27 de juny, ambdòs inclosos

 • Matrícula admesos 2n, 3r i 4t ESO

  Del del 25 al 29 de juny, ambdòs inclosos

 • Matrícula pendents de setembre

  Del 5 al 7 de setembre de 2018


calendari

DocumentacióDOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ

 • Full de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare o tutor/a legal
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI) de l’alumne
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Fotocòpia del carnet de vacunes
 • Document de preinscripció o matrícula al grau professional d’estudis musicals. (Només en el cas de l’alumnat que accedeix per aquesta VIA PREFERENT)


Criteris específics de prioritat

calendari

 • Simultaneïtat amb el grau professional d’estudis professionals
 • Alumnes procedents de centres adscrits


BAREM

calendari

 • Germans escolaritzats al centre educatiu o en una escola adscrita: 40 punts
 • Pares/mares o tutors legals que treballin a l’Institut: 40 punts
 • Per proximitat del domicili 
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Quan el domicili de la persona sol.licitant és al mateix municipi del centre demanat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts 
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

BAREM COMPLEMENTARI

calendari

(només es tindrà en compte en cas d’empat en el barem anterior)

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
 • Si el pare/mare, tutor legal o germanshan estat escolaritzatsanteriorment el centre sol.licitat: 5 punts

Altres informacions

calendari

Es recomana fer la sol.licitud online per evitar cues i espera. Posteriorment, caldrà entregar a la secretaria del centre, la còpia de la sol.licitud telemàtica i la documentació a aportar.

En el taulell del centre podreu consultar tota la informació referent a la preinscripció i matricula.

Per qualsevol dubte, podeu consultar amb la secretariadel centre. L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 hores.

LLISTAT D’ESCOLES ADSCRITES

   25001990 Escola Antoni Bergós – ZER L’Horta de LleidaLleida
   25002064 Escola Camps ElisiS. Lleida
   25002076 Escola Cervantes. Lleida
   25002131 Escola Creu del Batlle – ZER L’Horta de LleidaLleida
   25002672 Escola Pràctiques I. Lleida
   25006264 Escola Espiga. Lleida
   25008649 Escola Francesco Tonucci. Lleida
   25005880 Escola Frederic Godàs. Lleida           
   25005430 Escola Joan XXIII. Lleida
   25002091 Escola Magí Morera i Galícia . Lleida


Sol·licitud

calendari

Fer la sol·licitud online


Sol·licitud online


Comparteix