Emociona’t

Programa pensat per reforçar els estímuls positius de forma contínua amb una intenció concreta, la de despertar l’interès dels joves mitjançant la motivació, aconseguint que reconeguin les seves emocions i entrenin les seves habilitats, fent conscient allò insconscient.

Millorarem i potenciem la intel.ligència emocional de l’alumnat desenvolupant l’habilitat de controlar les pròpies emocions (autoestima, capacitat de frustació, capacitat d’esforç, autocontrol emocional…)

Per prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives (estrès, ansietat, …) desenvolupem l’habilitat per generar emocions positives (empatia, valentia, creativitat, treball en equip, …)

Potenciem les competències emocionals per trobar el benestar, per ser feliç.

Què fem?

 • Reconeixement de les emocions, entrenant les habilitats i rescatant els valors a travès de la realització de diversos tallers.
 • Ho treballem des de la tutoria i de forma transversal en les diferents matèries.
 • Mitjançant els treballs de síntesi
 • Amb la col·laboració dels tècnics de les empreses: Tàctica 360º i Fundació “La Granja”

PROJECTE STIL (1R eso)

El tractament integrat de llengües més la incorporació de les ciències socials, disciplina que permet la focalització i selecció d’un tema concret i proper, és una proposta metodològica basada en l’enfocament comunicatiu de l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses llengües curriculars que s’imparteixen en el nostre centre educatiu. Proposa un treball col·laboratiu entre el professorat de les diferents llengües i de les ciències socials a partir de tots els elements que comparteixen, facilita el desenvolupament competencial de l’alumnat i promou un aprenentatge actiu, més profund i significatiu, vehiculat a través de totes les llengües. Aplicar aquest enfocament a l’aula implica treballar àmbits comuns a les llengües (conceptes generals sobre les llengües, procediments i hàbits de reflexió lingüística, actituds de respecte i valoració, etc.) des de qualsevol llengua. Igualment, significa afavorir la coherència metodològica, en el sentit que totes les llengües s’ensenyaran des d’una metodologia que posa l’èmfasi en l’aprenentatge comunicatiu i orientat a l’ús.

Què fem?

El projecte STIL “Samuel Gili i Gaya” té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida que afavoreixi el seu creixement acadèmic i la seva posterior inserció laboral. D’altra banda, fomenta un ensenyament de les llengües competencial, que parteix del consens i la cooperació entre el professorat de llengua i que promou el disseny de projectes d’aula en què participen diverses llengües juntament amb les ciències socials. Però, si tenim en compte l’eix temàtic, la figura de Samuel Gili i Gaya: vida, obra i època, es reforcen, així, els trets d’identitat i de pertinença al centre, a la ciutat i a la societat de la qual formen part.


PROJECTE STEAM (2n eso)

STEAM (ciències, tecnologia, matemàtiques i arts) és un nou model d’innovació pedagògica que vol donar al nostre alumnat l’oportunitat d’identificat problemes reals, per trobar-hi solucions, i acompanyar i conduir el seu propi procés d’aprenentatge. Tot això ho fa basant-se en els paràmetres de la creativitat, el foment de la curiositat, l’anàlisi personalitzada, l’intercanvi d’idees, el treball col·laboratiu, i el mètode d’assaig-error.

Què fem?

La proposta que fa el centre és de base curricular i es fonamenta a través de les connexions que fa l’alumnat amb el món real, mitjançant múltiples propostes, diverses i diversificades, i li atorga el total protagonisme tot estimulant-ne la seva visió crítica i creativa.


GILI LECTOR

Llegim, t’hi apuntes ? El curs 2019-2020 l’INS Samuel Gili i Gaya ha revisat i actualitzat el Pla Lector de Centre amb l’objectiu d’implementar canvis puntuals que permetin desenvolupar plans estratègics i metodològics anuals per assolir una millora del rendiment acadèmic i, per tant, de l'èxit escolar de tots els alumnes, els quals garanteixin, també, una igualtat d’oportunitats acadèmiques i laborals de tot el seu alumnat. Entenent, doncs, que la lectura esdevé l’eina fonamental que permet l’accés al coneixement i a la participació ciutadana per a la construcció de la societat futura que volem i que necessitem.

Què fem?

Tres són els eixos de treball, que seran coordinats i revisats des de l’àmbit lingüístic (interdepartamental: català i castellà i llengües estrangeres): 1.- Saber llegir L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos. 2.- Llegir per aprendre L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de tenir la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements en totes les àrees del currículum. 3.- Gust per llegir El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir. En aquest darrer eix és on volem incidir molt especialment, el gust per llegir, amb l’objectiu de generar hàbits, fomentar inquietuds, desenvolupar actituds crítiques i, sobretot, compartir el plaer de llegir. Hi ha una comissió de llengües interna al centre que vetlla per la gestió i aplicació de totes aquestes propostes.


creixement INTEGRAL A TRAVÉS DE L’ART (1r I 2n ESO)

Des de la matèria de Visual i plàstica plantegem propostes que permeten que l’alumnat treballi en el seu desenvolupament integral. Tots els treballs que fem amb l’alumnat estan dissenyats per tal que l'individu pugui recórrer un camí ple de metes que aparentment són molt difícils i que es transformen en assolibles, fet que genera confiança en ells mateixos i les seves capacitats creatives. Plantegem propostes d’autoconeixement a través del color i la seva relació amb les emocions. Coneixem els tipus de dibuix, les tècniques i les apliquem per representar el món. Fem versions d’obres d’art tot transformant-les i fent-les nostres.

Què fem?

M'EMOCIONO (proposta de treball 1r ESO) Els colors són els protagonistes d’una proposta on l’alumnat vivencia com els colors afecten les persones a diferents nivells. Aquesta proposta els ajuda a perdre la por al fet creatiu i artístic, a conèixer-se a ells mateixos i els permet iniciar el curs i el trajecte de l’ESO sabent-se capaços de fer amb imaginació. EL MEU UNIVERS I JO (proposta de treball 2n ESO) Se cerca acompanyar a través de l’art el pas que fan nois i noies de la infantesa a l’edat adulta, l’adolescència. Comencen amb el dibuix figuratiu, observant el seu cos. Seguidament, deixen d’observar l’exterior per aprofundir en l’autoconeixement interior, duent a terme dos propostes on reflexionen sobre ells mateixos. En la primera han de realitzar un sistema solar, en el qual ells són el sol, el centre del seu sistema. En la segona proposta dibuixen la seva silueta, dins de la qual han de mostrar quines són les seves inquietuds i que els fa ser ells, éssers únics i inconfusibles.


Músics del Gili

La música és un dels principals eixos del nostre centre i està present en el dia a dia del nostre institut. No és estrany entrar per la porta i escoltar saxos, cellos, pianos… Això és gràcies al volum d’alumnat d’estudis musicals que estudien al nostre centre i, també, pel pes del fet musical com a eina transformadora i creativa per a tota la comunitat del Gili.

Per aquesta raó, participem en la formació del talent musical del nostre alumnat, donant suport i treballant conjuntament amb les diferents escoles de música i conservatoris de la ciutat.

Alhora que vetllem per tot l’alumnat que tot i no fer estudis musicals, mostra aptituds vers la música, acompanyant-lo i ajudant-lo a créixer en aquest camí.

Què fem?

 1. Oferim uns horaris de convalidació fets a mida, deixant lliures les darreres franges del matí per dinar amb tranquil·litat o posar-hi classe d’instrument.
 2. Ens comuniquem de manera fluïda amb els conservatoris i escoles de música, que ens permet fer un bon seguiment de cadascun dels nostres alumnes
 3. Donem la possibilitat de fer les classes d’instrument sense moure’s de l’institut. Atès el gran volum d’alumnat d’estudis musicals, sovint el professorat del conservatori o de l’escola de música pot agrupar alumnat i fer les classes dins l’horari del centre. D’aquesta manera, queden les tardes una mica més lliures.
 4. Disposem d’espais destinats a l’estudi d’instrument per aprofitar al màxim l’horari d’estudi.
 5. Fem tutories personalitzades amb especialistes de música, per ajudar a l’organització de la gestió del temps i aconseguir el màxim d’èxits, tant en l’àmbit musical com en l’acadèmic.
 6. Anualment oferim diverses masterclass i experiències musicals amb artistes de primeríssima fila com: Dena de Rose, Champian Fulton, Jabier Muguruza, entre molts d’altres que han compartit amb el Gili la seva visió artística i els seus coneixements, contribuint a la maduresa artística i personal del nostre alumnat
 7. Potenciem el protagonisme de l’alumnat, afavorint la seva participació en les diferents festes del nostre centre, donant veu al seu talent.
 8. Oferim a tots aquells instrumentistes de música moderna la possibilitat de crear combos.
Grups que tenim actualment
ERROR #404#: És el grup resident de l’Institut i ens representa en molts certàmens de la nostra ciutat, com ara: Secundària Rock, Festival Sinfònic i, també, en molts actes interns de centre. NO ERRORÉs un grup novell, que vol donar resposta a l’increment d’alumnat que vol formar part d’ERROR #404#. JOVE ORQUESTRA DEL GILISorgeix de la necessitat aglutinadora de l’alumnat de música que, generalment, convalida l’assignatura. La JOG vol donar visibilitat a l’alumnat que estudia en diferents escoles de música o conservatoris i, a la vegada, fer gaudir de la música a tot l’Institut. És un espai en què es potencia el creixement, l’acompanyament i la maduresa musical entre tots ells i és especialment enriquidor per a tots la diversitat d’edats i nivells. Al mateix temps, la JOG complementa el Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa.PROMOCIÓ DE CONDUCTES SALUDABLES

Programa conjunt amb l’Ajuntament de Lleida que té com a objectiu fomentar en els adolescents habilitats que necessiten per desenvolupar-se com a essers humans i per construir un estil de vida saludable.

És un programa basat enl’educació de diferents habilitats que els adolescents necessiten per a desenvolupar-se com a éssers humans i per construir un estil de vida saludable. No són receptes ni instruccions, sinó habilitats que cada persona va adquirint amb la seva pràctica diària i amb l’ajuda dels altres, i que li permeten transformar actituds i valors en competències amb les quals fa front a les possibilitats i incerteses de la vida quotidiana. Estem parlant de l’autoestima, de la competència comunicativa i de resiliència, de capacitat crítica i assertiva, etc.

Què fem?

Xerrades, tallers, obres de teatre, treballem els continguts de les obres de teatre… (ÓRDAGO, MAXI-MAXI, MAX IN LOVE…)


Mou peça a l'Institut: Matemàtiques i escacs

El projecte va adreçat a nois i noies de 2n d’ESO del nostre centre i s’aplica mitjançant un nou mètode d’ensenyament, dissenyat pel Gran Mestre Internacional Josep Oms, que combina la diversió d’un joc, la intel·ligència que aporta la ciència, i la competitivitat i el respecte que han d’acompanyar tota pràctica esportiva i educativa, i les matemàtiques. Les sessions són impartides pel Gran Mestre Josep Oms juntament amb la Maite Chico, professora de matemàtiques, en hora lectiva de matemàtiques (1 hora setmanal està dedicada a desenvolupar el projecte d’escacs), que serà d’una durada trimestral. Aquest és un repte que ens encoratja en la nostra voluntat de canviar les metodologies d’ensenyament/aprenentatge i les dinàmiques dins de l’aula, fent del fet acadèmic una aventura de descoberta que enllaci en els temps que estem vivint. La transversalitat del joc dels escacs ens permet aplicar a les matemàtiques i a la vida un seguit d’experiències que ens serviran com a entrenament vital.

Què fem?

La clau és que els alumnes s’ho passin bé i es diverteixin a les classes. Aquest és el factor més important i destacable. El programa intenta evitar carregar els alumnes amb exercicis i amb material feixuc. Tot ha de ser pràctic i dinàmic. S’han de desenvolupar tota mena de jocs. Aquí hi ha el compromís d’inventar contínuament jocs que siguin d’utilitat, la majoria d’ells innovadors, i que encaixin en l’esperit del projecte. OBJECTIUS • Potenciar la concentració i la memòria. • Millorar el domini de l’espai. • Potenciar el càlcul de manera divertida però efectiva. • Millorar el pensament abstracte. • Planificar l’estratègia a curt i a llarg termini VALORS I NORMES • Acceptació de les dues possibilitats: guanyar o perdre. • Comportament respectuós amb l’adversari. • Respectar el torn i mantenir el silenci. • Valoració de les normes del joc i de la seva aplicació. • Respecte acurat per les peces, pel tauler, pel mobiliari i pel rellotge. • Predisposició pels jocs oberts on no hi ha possibilitats per fer trampa. • Gaudir de la pràctica del joc.

Communicate

El Departament ha seleccionat el nostre centre per desenvolupar un programa d’impuls al plurilingüisme desde primer curs d’ESO.

El programa s’emmarca entre les diferents actuacions del Departament per assolir els objectius d’Europa 2020 per a la competitivitat europea i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

Què fem?

 1. Impartim diferents continguts de matèries, estratègicament seleccionades, en la llengua anglesa.
 2. Millorem la comprensió oral i l’expressió escrita en llengua anglesa.
 3. Ajudem el nostre alumnat a desinhibir-se en l’ús de la llengua anglesa.
 4. Potenciem la competència plurilingüe i intercultural.
 5. Oferim a tot l’alumnat la possibilitat de presentar-se als exàmens que organitza la Universitat de Cambridge (PET, FCE) anualment al nostre centre.
Les matèries en què s’imparteixen continguts en llengua anglesa són les següents: Ciències Naturals, Visual i Plàstica, Matemàtiques, Ciències Socials, Tecnologia, Música. En aquest projecte emprem de manera sistemàtica diferents metodologies per a aconseguir els nostres objectius:
 • Treballs en equip
 • Recerca d'informació
 • Activitats concretes i complementàries
 • Moodle
 • Exposicions orals
 • Vocabulari específic
 • Treball de síntesi en anglès (3 dies d'immersió en llengua anglesa)


ANIMA'T, QUEDEM?

Projecte de servei comunitari per a l’alumnat de 4t d’ESO. La finalitat d‘aquest projecte és apropar l’alumnat a la societat que l’envolta des de diverses entitats de Lleida, tot proposant-los un servei comunitari. La interacció entre l’alumnat del nostre institut i les persones que formen part d‘aquestes entitats és un pilar bàsic del nostre projecte, format per diferents actuacions de col·laboració amb entitats diverses: residències d’avis, associacions que treballen amb gent que té alguna discapacitat física i/o psíquica i entitats de cooperació i solidaritat.

Què fem?

 • Connectem l’alumnat amb les entitats col·laboradores.
 • Reconeixem i satisfem necessitats individuals i socials d‘altres col·lectius.
 • Compartim i transmetem coneixements i habilitats dels alumnes de l‘institut amb les persones de les entitats col·laboradores.
 • Coneixem i respectem valors com l’esforç, el compromís, la participació, la solidaritat i la tolerància.
Entitats col·laboradores:
 • Residència i centre de dia per a gent gran Lleida - Balàfia
 • Residència de la llar de Sant Josep a Lleida
 • Residència gent gran Parc El Segre
 • Llar residència Elisenda de Montcada
 • Down Lleida
 • AREMI
 • SHALOM
 • OCIS (Oficina de Cooperació i Solidaritat de la UDL)
 • Banc d ́aliments
 • Creu Roja
 • Parroquia Sant Llorens

Mediació i Convicència

El programa de mediació facilita i potencia un espai de comunicació per resoldre conflictes que es generen entre l’alumnat.

És una aposta del centre per facilitar trobades entre alumnat en conflicte. Aquest programa ofereix que es pugui tractar el conflicte de manera assertiva amb el recolzament i assessorament de persones formades en la conducció i resolució de diferents tipus de conflictes.

Què fem?

 • Donem importància i un paper destacat a l’alumnat en la resolució de conflictes a l’institut.
 • Creem un grup de mediadors i mediadores que reben formació sobre com resoldre conflictes eficaçment i que actuen sota la supervisió d’un coordinador.
 • Aconseguim un clima positiu i favorable per al desenvolupament personal i educatiu dels alumnes.
 • Desenvolupem en els alumnes les competències necessàries per a la convivència des del respecte i l’acceptació de les diferències potenciant el diàleg i el saber escoltar.
 • Aprofitem els conflictes per convertir-los en una eina d’aprenentatge.

projecte transversal

Un projecte que vol que els alumnes siguin els protagonistes, que esdevinguin ciutadans responsables, observadors de la realitat més immediata que els envolta, que desenvolupin un esperit crític i constructiu que els permeti créixer i millorar com a centre, com ciutat i com a societat. Un projecte que els vol partícips de les responsabilitats, de la presa de decisions i de la construcció col·lectiva del coneixement. Només així, l’aprenentatge esdevé significatiu i funcional, perquè els acosta a la realitat, a la vida quotidiana i els cedeix la paraula i escolta la seva opinió.

Què fem?

-Donem importància i un paper destacat a l’alumnat en la configuració del seu procés d'aprenentatge - Fomentem el treball en equip. - Ens acostumem a prendre decisions. - Cada equip/grup ha de confeccionar un producte final que acompleixi uns requisits i que respongui a uns objectius concrets. - Cada grup haurà d'exposar el seu treball davant un tribunal. - Finalment, cada grup haurà de presentar "en societat" el seu producte a la Fira Projecta't, que celebrem al centre.


LLEGIM?

" Quan penso en tots els llibres que em queden per llegir, tinc la certesa de ser encara feliç". Aquest projecte pretén proporcionar als nois i noies una estona de connexió amb els llibres, còmics, revistes… per fomentar i consolidar el gust per la lectura i l’hàbit lector, i al mateix temps, donar-los un espai propi de silenci i tranquil·litat.

És un projecte d’inciativa pròpia que pretén ampliar els coneixements generals, reflexionar sobre un mateix i els altres, fomentar l’esperit crític, millorar la comprensió i l’expressió escrita.

Ampliem els coneixements pel que fa a la tipologia textual, el registre lingüístic i la sensibilitat estètica.

Què fem?

Aquest projecte el vam implantar l'any passat com un pla pilot amb els alumnes de 1r i 2n ESO i a causa de l'èxit de la iniciativa, enguany l'hem fet extensiu a tot el centre. Tots els alumnes i professors de l'institut dediquem 20 minuts diaris a la lectura. Durant aquesta estona fem lectura silenciosa i lliure. És un goig desconnectar una estoneta i deixar-se endur per la màgia dels llibres, perquè com deia l'admirada Joana Raspall: "Amb els llibres per amics, no et faltarà companyia. Cada pàgina pot ser un estel que et fa de guia".


Salut i escola

És un programa del Departament d’Ensenyament i el Departament de Salut per a la promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut.

El programa que ens permet fer consultes que qualsevol membre de tota la comunitat educativa vulgui formular a l’infermera del Departament de Salut que ens visita periòdicament.

Què fem?

Afavorim l’accés a les consultes de cara a la prevenció de situacions de risc i l’atenció precoç als problemes de salut dels adolescents amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat

Impartim xerrades d’educació per a la salut i la higiene postural.

Sensibilitzem l’alumnat aprofitant les diferents efemèrides que se celebren arreu sobre temes de salut vinculats amb el programa (Dia muncial contra la SIDA, Dia antitabac….)


PROJECTA'T SMART GILI

Projecte d’educació inclusiva per potenciar, ordenar i estructurar idees per tal de gaudir de l’aprenentatge. Estimular la creativitat i l’art com a formes de pensament.

El Món ha canviat molt i actualment tenim alumnat amb bones idees, molt estimulats i amb molta informació; així doncs, pretenem estructurar idees per tal que es motivin, les relacionin i es qüestionin per arribar al Goig Intel·lectual.

Què fem?

És un projecte que realitza l’alumnat de tots els cursos de l’ESO. Es comença plantejant-los una inquietud intel·lectual en un context d’aprenentatge; el nostre projecte és SMART GILI, un projecte innovador que pretén connectar-nos molt més tots els que formem part del Gili. Pretenem que l’alumnat...

 • S’autogestioni, faci les coses per ell mateix
 • Posi ordre a les seves idees i conceptes mitjançant la pluja d’idees
 • Treballi cooperativament
 • Gestioni el silenci, donant temps per pensar, relacionar i reflexionar
 • Expressi opinions fonamentades amb el coneixement
 • Es plantegi preguntes mostrant interès
 • Prengui decisions, decidint el que s’ha d’aprendre i fent consciència del seu procés d’aprenentatge.

MEMÒRIA SMARTGILI
INFORME AVALADOR SMARTGILI
VIDEO PROJECTE


I DESPRÈS DE L’ESO QUÈ?

Projecte d’orientació acadèmica i professional per donar resposta a les inquietuds manifestades per l’alumnat.

Com a conclusió de l’orientació acadèmica i professional que s’ha dut a terme durant l’ESO proposem a l’alumnat de 4t el projecte de recerca “I desprès de l’ESO què?”

Què fem?

1a fase: Com a fase prèvia, es treballa el primer apartat del dossier d’orientació: Com sóc jo?, per tal que l’alumnat tingui un millor coneixement dels seus propis interessos, de les seves aptituds i de les seves capacitats. D’aquesta manera ho podran tenir en compte a l’hora de prendre decisions de la seva projecció acadèmica i/o professional. Alhora treballem el nostre objectiu: l’orientació.

2a fase: En aquesta fase l’alumnat ha de cercar i localitzar informació sobre els Plans d’estudi vigents, les notes de tall a l’accés als estudis, les possibilitats intermèdies, cicles… La cerca i localització de la informació és tant acadèmica com professional.

3a fase: Ara individualment o bé en petits grups han d’emprar metodologies diverses per centrar-se més detalladament (col·legis professionals, associacions, institucions i organismes...) en la professió que han escollit i veure quines actuacions concretes d’aquella feina són les que els interessen especialment.

4a fase: Es tracta d’escriure el Projecte de recerca, és a dir, redactar el treball de la recerca realitzada i presentar-lo fent ús de les noves tecnologies. L’alumnat ha de treballar molt en la seva competència comunicativa.


Connect@'t!!!

La utilització de les noves tecnologies s’ha convertit en una eina imprescindible i l’Institut ha fet una aposta ferma per incorporar-les de manera sistemàtica en la metodologia de centre.

És un projecte que aconsegueix que l’ús de la informàtica s’empri al Gili de manera sistemàtica i natural en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Què fem?

 • Potenciem l’ús pedagògic de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement.
 • Oferim la base per encarar la “vida en un món connectat”.
 • Convertim l’ordinador en una eina personal de treball de l’alumne/a.
 • Dotem les aules de les tecnologies necessàries per impartir les classes, utilitzant materials en format digital (pissarres, llibres, …)

biblioteca puntedu

La biblioteca és un punt de trobada per a la recerca, l’intercanvi i el foment cultural, en un espai divers i dinàmic de treball i consulta.

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de centre adreçat a tota la comunitat educativa. La seva missió és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació, afavorint els processos de creació del coneixement.

La biblioteca “puntedu” és un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives. Així esdevé un element clau per a l’assoliment de la competència informacional, el foment de la lectura i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

Què fem?

 • Potenciem el model de biblioteca escolar com a centre de recursos per a l’aprenentatge i la recerca.
 • Incentivem el seu ús per a tota la comunitat educativa.
 • Donem suport al Pla de lectura de centre: la competència lectora, la competència informacional i el gust per llegir.
 • Fomentem la col•laboració biblioteca escolar – biblioteca pública.
 • Promovem la xarxa de biblioteques escolars.


AGENDA 21

Mitjançant el projecte Agenda 21, avalat per les Nacions Unides, ens comprometem amb el medi ambient i treballem conjuntament en la millora del nostre entorn físic i natural.

És un programa de les Nacions Unides que fa referència al desenvolupament sostenible. L'Agenda 21 Escolar és un programa estretament lligat amb els grans objectius globals de la lluita contra l'escalfament global, la qualitat de l'aire o dels recursos hídrics i energètics, la pèrdua de biodiversitat o la qualitat alimentària, tenint en compte el reptes intergeneracionals que se'ns plantegen.

Què fem?

 • Sensibilitzem l'alumnat envers la reducció i tractament adequat de residus, la sostenibilitat, la importància de les tres R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar) i l'estalvi energètic, mitjançant les pràctiques, documentals, sortides i continguts treballats en diferents àrees.
 • Utilitzem materials reciclats i ponderem el seu ús en cada celebració, certamen, decoració i activitat acadèmica.
 • Proposem treballs de recerca i sortides de temàtica ambiental.
 • Reduïm el consum de paper utilitzant de manera creixent els medis informàtics i audiovisuals per a millorar la comunicació. Cultivem l'hort ecològic escolar.
 • Millorem l'aspecte del campus, proposant millores del jardí exterior, façana principal i pati.
 • Fomentem la Reducció amb la socialització dels llibres. Cal transmetre aquest missatge: “És més important “Reduir” que no pas Reciclar o Reutilitzar, ja que vivim en una societat massa consumista.