SALUT I ESCOLA

QUÈ ÉS LA CONSULTA OBERTA?

És un servei que tens a la teva disposició, aquí al centre, una consulta totalment personal i confidencial per tractar els temes de salut que t’interessin.

OBJECTIU GENERAL:

Millorar la salut dels adolescents a través d’accions als centres educatius de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut.

Potenciar la coordinació dels centres docents, els serveis educatius i els serveis sanitaris en accions de promoció i prevenció de la salut. relacionats preferentment amb:

– la salut mental
– la salut afectivo-sexual
– el consum de drogues, alcohol i tabac
– els trastorns relacionats amb l’alimentació

Afavorir l’accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat: CONSULTA OBERTA

HORARI INFERMERA-2018-19