Formem persones

Acompanyem els nostres alumnes en el desenvolupament del seu projecte vital, fomentant i reforçant la seva competència emocional, perquè siguin ciutadans responsables, autònoms i socialment compromesos.


Fomentem la teva creativitat

Desvetllem la sensibilitat i creativitat perquè els nostres alumnes puguin expressar la percepció del món que ens envolta, a través de l’observació, l’experimentació i la concreció de realitats diverses a través del seu treball.


PROJECTES PER CRÉIXER

A través dels projectes de centre posem en marxa diferents tipus de metodologies i aprenentatges, en el qual l’alumne experimenta, creix i assoleix continguts a través de vies alternatives i atractives, que el fan més autònom i, al mateix temps, més empàtic amb el seu entorn. Amb els projectes treballem de manera transversal diferents continguts i valors, que no fan més que enriquir l’aprenentatge, tant vital com acadèmic. Desubiquem espais, fragmentem i donem diversos punts de vista sobre una realitat, perquè l’alumne investigui, se sorprengui, descobreixi i s’impliqui activament en la seva formació. La interacció amb els companys i la necessària col·laboració entre ells fomenta el diàleg, l’esperit crític, la cohesió i la presa de decisions per assolir els objectius.


COMUNIC@’T

Sóm un centre 1×1 i utilitzem les TIC amb normalitat com una eina i un recurs més d’aprenentatge, ens obrim al món mitjançant les noves tecnologies i les xarxes socials, aprenent a autoregular-nos i fer-ne un ús didàctic i responsable.

Tu ets el protagonista

Cada alumne és únic i irrepetible, per aquesta raó posem al seu abast les eines necessàries perquè pugui desenvolupar la seva personalitat i les seves habilitats. Volem que els nostres alumnes estiguin preparats per emprendre un aprenentatge flexible i individualitzat, per tal que siguin conscients de les pròpies capacitats i talents i, així, desesenvolupar-los al màxim, a través del treball individual i cooperatiu,  esdevenint, així, agents actius del seu propi aprenentatge, acostumats a compartir i cooperar amb els altres per tal d’aconseguir els objectius presents i futurs.


IMPULSEM LA CURIOSITAT I LA RECERCA

La curiositat no té límits, ens obre portes i fa que descobrim nous reptes. Impulsem projectes nascuts de la curiositat i de la passió per aprendre i on l’alumne n’és l’eix central,  però també fomentem una voluntat de recerca  amb el propòsit de contribuir a comprendre el nostre entorn de manera creativa, crítica i transformadora.


LA NATURA, EL NOSTRE MOTOR…

Vivim la natura d’aprop i gaudim de paisatges espectaculars.

Motivem i fomentem moltes activitats pel medi natural. Caminem per boscos i muntanyes, visitem parcs naturals i recorrem camins i senders de les nostres contrades.

Aquestes activitats són aptes per a qualsevol dels nostres alumnes, així esperonem l’esperit de l’esforç i la superació i, a la vegada, vetllem per la bona salut. Cal destacar que no es realitza cap activitat perillosa, competitiva o difícil, sinó simplement caminar, passejar en un entorn natural. Aprofitem l’aire lliure per cohesionar grups, fomentar la interactuació i l’amistat. Així descobrim el plaer del senderisme cultural i gaudim de la natura durant tot l’any.

Som sensibles amb el medi ambient, amb la seva conservació i en fer-ne un ús lúdic i responsable, ja que com a centre compromès és un pilar de la nostra filosofia.

DESPERTEM ELS TALENTS

Creiem en els talents individuals de cada alumne i, per aquesta raó, entenem el procés educatiu i d’aprenentatge, com un camí iniciàtic en què cadascú pugui descobrir i desenvolupar els seus punts forts i les diverses dreceres que pot prendre per assolir els seus objectius. La nostra diversitat estratègica facilita que puguem despertar-los i potenciar-los, fent que cada noi i noia trobi el seu lloc i desenvolupi les seves habilitats sense posar-se cap sostre.


MULTILINGÜISME: SUMEM

Un dels pilars del nostre centre és el multilingüisme, present en el dia a dia de tots els que formem part del Gili. Un dels nostres objectius principals és que  els nostres alumnes assoleixin el domini de diferents llengües. Posem a l’abast dels nois i les noies un seguit de recursos humans i materials, per tal que en acabar la seva etapa a l’institut siguin competents en català, castellà, anglès i francès, tant pel que fa a l’expressió oral com escrita; afavorint, així, la tolerància envers la diversitat lingüística i cultural, obrint-los al món i eixamplant les seves opcions futures.

Un bon exemple és el projecte “Communicate” i “BatxiBac”, amb el qual facilitem que l’anglès i el francès sigui una llengua vehicular més en les nostres activitats quotidianes.


Llibres per ser lliures

La lectura i la comprensió lectora esdevenen eix vertebrador del nostre projecte educatiu i dels aprenentatges, perquè afavoreixen la formació integral dels nois i les noies. Un nen que llegeix és un nen savi que sap comprendre i descodificar qualsevol missatge, esdevenint així una persona crítica, amb criteri propi i amb amplitud de mires enfront el món i els altres.