CALENDARI

calendari

 • Publicació llista de centres

  24 de març de 2023

 • Publicació llista de places centre

  abril de 2023

 • Presentació de sol·licituds

  Del 27 al 31 de març de 2023

 • Llistat d’admesos/es

  21 de juny de 2023


Documentació

calendari
CONSULTEU LES INSTRUCCIONS PER ALS CENTRES AMB OFERTA DE DOBLE TITULACIÓ DE BATXILLERAT I BACCALAURÉAT PER AL CURS 2023-24
Més informació aquí
CENTRES BATXIBAC

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ


TOTA LA INFORMACIÓ EN AQUEST ENLLAÇ

 • Full de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare o tutor/a legal
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI) de l’alumne
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Fotocòpia del carnet de vacunes
 • Certificat nota mitjana de l'expedient acadèmic dels tres primers cursos de l'ESO
 • Certificat nivell en llengua francesa
 • Document de preinscripció o matrícula al grau professional d’estudis musicals
  (només en el cas de l’alumnat que accedeix per aquesta VIA PREFERENT)

Criteris de prioritat

calendari

 • Per a l'accés als centres que imparteixen el currículum mixt per a l'obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, cal acreditar el nivell de coneixements de francès mitjançant un certificat o la superació d'una prova de nivell.

 • Un cop acreditat el coneixement de francès requerit, l'admissió a aquestes places es fa a partir de la qualificació mitjana d'educació secundària obligatòria o de la mitjana dels tres primers cursos en cas que aquesta no s’hagi acabat.

 • Si l'alumne cursa estudis en un sistema educatiu estranger ha de demanar al Departament d'Ensenyament el càlcul de la qualificació mitjana equivalent als tres primers cursos de l'ESO.Altres informacions

calendari

No es pot tramitar la sol·licitud via online, s’haurà de presentar personalment a la secretaria del centre.

En el taulell del centre podreu consultar tota la informació referent a la preinscripció i matricula.

Per qualsevol dubte, podeu consultar amb la secretaria del centre. L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 hores.

 


Sol·licitud

calendari

Descarrega aquí la sol·licitud

Descarregar