Batxillerat d'arts

música i arts escèniques

El Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa que s’imparteix a l’Institut Samuel Gili i Gaya vol ser una garantia d’èxit per als nostres alumnes.

Aquest batxillerat es caracteritza per emprar mètodes i sistemes per potenciar la creativitat de l'alumne així com la utilització de variades tècniques artístiques tant en la vessant bidimensional com tridimensional. L'experimentació de la matèria i la vivència de l'espai.

Amb els nostres principis pedagògics volem:

  • envers els camps artístics tant des d'un punt de vista pràctic com conceptual.

  • com a eina clau per a la captació de l'entorn a través dels sentits.

  • tant pràctics com intel·lectuals, i estimular la capacitat d'anàlisi i crítica de l'alumne.

  • que desenvolupin les seves capacitats deductives i potenciïn la curiositat com a actitud.

  • que són pròpies de cada alumne i que regeixen el seu procés de creixement i treball per tal de fomentar una autonomia personal que li permeti una major flexibilitat i adaptació a la canviant societat actual.

Dia a dia a l'aula

Cor i tècnica Visual

Títol del video

Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.

Títol del video

Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.

Títol del video

Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.
Més vídeos al nostre canal de Youtube

Taller de creació escènica

Títol del video

Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.

Títol del video

Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.

Títol del video

Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.
Més vídeos al nostre canal de Youtube

Els nostres projectes artístics

Els nostres alumnes parlen

Image

Short and Sweet Headlines are Best!

Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.
Image

Short and Sweet Headlines are Best!

Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.
Image

Short and Sweet Headlines are Best!

Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.

Vols estudiar amb nosaltres?

Matèries comunes

1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Filosofia 2 -
Ciències del món contemporani 2 -
Educació física 2 -
Història de la filosofia 3
Història - 3
Tutoria 1 1
Treball de recerca
Matèria comuna d’opció 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat o específica 4 o 2+2 4 o 2+2
TOTAL 30 30
1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Filosofia 2 -
Ciències del món contemporani 2 -
Educació física 2 -
Història de la filosofia 3
Història - 3
Tutoria 1 1
Treball de recerca
Matèria comuna d’opció 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat o específica 4 o 2+2 4 o 2+2
TOTAL 30 30

Matèries de modalitat

1r 2n
Història I fonaments de les arts I I II 4 4
Arts escèniques - 4
Cultura audiovisual I i II 4 2
Literatura universal 4
Anàlisi musical I I II 4 4
Anatomia aplicada 4 -
Llenguatge i pràctica musical 4
Literatura catalana 4
Història del món contemporani 4
Literatura castellana 4

Matèries específiques

1r 2n
Altra matèria de modalitat 4 4
Història de la música I de la dansa 2
Psicologia 2
Sociologia 2
Segona llengua estrangera I i II 2+2
Religió 2
Estada a l’empresa 2
Matèria específica de centre * 2 2

Matèries específiques de centre

1r 2n
Informàtica 2
Mecatrònica 2
Arts Escèniques 2
Història de França (BatxiBac) 2 2
Literatura francesa (BatxiBac) 2 2