Voteu els companys de la First Lego

Aquest any en la participació de la FLL Animals Allies 2017 s’inclou un nou punt de recolzament de companys i amics.
El funcionament és el següent :

1. Es crearà un àlbum al perfil de Facebook de l’Escola Politècnica Superior amb nom: Concurs de disfresses de carnestoltes
FLL Lleida 2017. On hi haurà els noms dels grups d’aquesta curs. El grup Black & Yellow amb el projecte Be Bee, be free és
el del Gili i Gaya.

https://www.facebook.com/EPS.UdL

2. Des de les 9:30 fins a les 13:30 tothom qui vulgui podrà entrar en aquest àlbum i fer un “M’agrada” a la imatge de l’equip que consideri que ha de ser el guanyador del concurs, el del vostre centre .

3. Un cop finalitzat el temps de votació (13:30h) es comprovarà quina imatge/equip ha aconseguit més “M’agrada”, essent l’equip guanyador d’aquesta modalitat.

Moltes gràcies a tots i molta sort.