Visita a Termosolar

Els alumnes de 1r i 2n de batxillerat que cursen les matèries de tecnologia industrial 1 i 2 han realitzat una visita a la panta Termosolar de les Borges Blanques.

Aquesta és una planta de generació d’energia neta. La termosolar Borges és de 22,5 MW de potència instal·lada fins a arribar a assolir la màxima potència, que es tradueix en una producció elèctrica anual de 98000 MWh, capacitat per proveir d’energia neta a 27000 llars, evitant així l’emissió de 24500 tones de CO2 anuals.
El sistema d’hibridació amb biomassa permet el funcionament les 24 hores del dia ; la captació de rajos solars durant les hores diürnes, a través la tecnologia de col·lectors cilíndric parabòlics, permet escalfar fins a 400ºC un oli industrial que circula per un tub situat al llarg de cada un dels col·lectors .Aquest oli és conduït al generador de vapor de mitja i alta pressió, el qual acciona la turbina de vapor produint energia elèctrica. El camp solar està format per 2688 receptors parabòlics (dispositius que s’orienten segons la trajectòria de desplaçament del sol). Aquests tenen unes dimensions de 5,5 metres de diàmetre i 12 metres de longitud, i ocupen una superfície de 96 hectàrees.

La producció d’electricitat continuada durant les 24 hores del dia es completa durant les hores nocturnes mitjançant la generació de vapor d’aigua a les calderes de combustió de biomassa instal·lades a aquest efecte, el combustible principal seran residus de biomassa forestal i agrícola, així com cultius energètics.