Treball de Síntesi de 3r d’ESO

Aquesta setmana els nois i noies de 3r d’ESO han fet el seu Treball de Síntesi, que duu per títol: Aprendre a Emprendre. Aprendre a Emprendre. Un treball que pretén oferir a través de dinàmiques, exercicis i reflexions, diferents eines que ajudin als joves a adaptar-se al present, treballant conceptes com la proactivitat, la reinvenció d’un mateix o la por al fracàs. De la mà de l’empresa Tàctica 360º les tasques que s’han dut a terme s’han fet a través d’una metodologia basada en la vivència i l’experiència, intentant que s’acomplís la màxima: si m’ho expliques ho entenc, si ho faig, ho aprenc. Durant tres dies i mitjançant sessions molt dinàmiques i entretingudes han estat treballant continguts com: l’esperit emprenedor, la iniciativa, l’autonomia, la perseverança, l’autocontrol, la creativitat, entre molts d’altres. També han après a trencar barreres i a fer front al fracàs.
Els objectius del Treball de Síntesi són: presentar l’emprenedoria com opció professional, fomentar les actituds emprenedores entre els nois i noies, incentivar-los a sortir de les seves zones de confort, estimular la creativitat, afrontar la por al fracàs i treballar i exposar, en grups, un projecte emprenedor.

EL TREBALL EN IMATGES