TREBALL DE SÍNTESI DE 3r: APRENDRE A EMPRENDRE

La setmana passada els nois i noies de 3r d’ESO van realitzar el seu Treball de Síntesi, que enguany duia per títol: Aprendre a Emprendre. Aprendre a Emprendre pretén oferir a través de dinàmiques, exercicis i reflexions, diferents eines que ajudin als joves a adaptar-se al present, treballant conceptes com la proactivitat, la reinvenció d’un mateix o la por al fracàs. Amb una metodologia basada en la vivència i l’experiència vam intentar que s’acomplís la màxima: si m’ho expliques ho entenc, si ho faig, ho aprenc. Durant tres dies i mitjançant sessions molt dinàmiques i entretingudes van estar treballant continguts com: l’esperit emprenedor, la iniciativa, l’autonomia, la perseverança, l’autocontrol, la creativitat, entre molts d’altres. També van aprendre a trencar barreres i a fer front al fracàs i van dur a terme la creació d’un producte o servei, que van haver d’exposar davant dels companys.
Els objectius del Treball de Síntesi són: presentar l’emprenedoria com opció professional, fomentar les actituds emprenedores entre els nois i noies, incentivar-los a sortir de les seves zones de confort, estimular la creativitat, afrontar la por al fracàs i treballar i exposar, en grups, un projecte emprenedor.