PROJECTE TRANSVERSAL ESPAIA’T 360º

Els equips docents de l’INS Samuel Gili i Gaya,  a l’hora de formular i dissenyar propostes didàctiques,   partim dels interessos del nostre alumnat (i reconeixem que són molt diversos) i de les possibilitats que ofereix el nostre entorn més immediat i proper. A partir d’aquí teixim tota una xarxa concèntrica d’ensenyament/aprenentatge: individu, centre, ciutat i societat, i ho fem,  en tot moment,  des de la bidireccionalitat. Parlem, doncs, d’ecosistema educatiu.

Tres eixos fonamenten el plantejament de qualsevol projecte transversal del centre:

  • Que els alumnes tinguin veu, és a dir, escoltar-los plenament.
  • Que tinguin voluntat d’intervenció i participació (és a dir, actitud proactiva)
  • Que tinguin eines i capacitats de transformació (és a dir, dotar-los d’aquests instruments per esdevenir motors de possibles canvis)

 

A partir d’aquí es generen reptes i l’alumnat troba sentit i rellevància a allò que aprèn. Cada repte té una part introspectiva de treball emocional (competència personal i social), d’aplicació en l’àmbit de les noves tecnologies (competència digital) i, evidentment, de competència curricular d’àrees o matèries.

El  curs 2020-21, arran d’una situació de pandèmia que ens obligava a replantejar moltes coses, especialment en l’aspecte metodològic i de relació,  el nostre centre apostà per  implementar l’aprenentatge 360º: l’alumne aprèn arreu i sempre, és dir, en tots els moments i espais de la seva vida. Creiem i l’ensenyament ha de  traspassar les fronteres de la institució escolar. Per la qual cosa, cerquem en la ciutat espais que esdevinguin agents educadors i que l’alumne vegi en el seu entorn una aula oberta, flexible i personalitzada (aprenentatge local i connectat). Són llocs on ha de poder  experimentar, descobrir… indrets on és possible connectar els interessos personals i l’aprenentatge (en aquest sentit introduïm el concepte “Lledatanejar”).

Arran de l’èxit obtingut i, tenint en compte la valoració positiva de la comunitat educativa, es decideix continuar i consolidar aquest projecte transversal el curs 2021-22 i s’obre la proposta a tots els equips docents i a totes les matèries curriculars.

Es ratifiquen així uns entorns educatius que esdevenen les nostres aules durant uns dies a l’any.

La Mitjana:  1r d’ESO GALERIA D’IMATGES

La Seu Vella: 2n d’ESO GALERIA D’IMATGES

El Museu Roda Roda: 3r d’ESO GALERIA D’IMATGES

El Museu Morera: 4t d’ESO GALERIA D’MATGES