Preparem pel Cambridge English!!!

L’Institut Samuel Gili i Gaya prepara el seu alumnat per passar les proves externes del Cambridge English.