Premi extraordinari de Batxillerat

George Bochileanu ha obtingut un dels Premis Extraordinaris de Batxillerat amb una puntuació de 34 sobre 40.

Entre les accions per potenciar l’excel·lència dels alumnes, es troben els Premis Extraordinaris de Batxillerat. Des del centre s’anima a l’alumnat que en la  qualificació final de batxillerat obté una nota igual o superior a 8,75 perquè es presenti a les proves que es convoquen a tal fi.

Per al nostre centre és un privilegi tenir alumnes que es poden presentar a aquests Premis, ja que es tracta d’un reconeixement de la qualitat en els ensenyaments que impartim. També pel fruit que es recull a través dels alumnes que hi opten i que poden ser guardonats. Igualment, és important per a les famílies, que veuen en el nostre centre un referent d’estímul de l’excel·lència acadèmica.

Aquest guardó proporciona als alumnes els avantatges següents:

  • El reconeixement explícit en el seu expedient acadèmic.
  • L’exempció de les taxes universitàries per al primer curs (d’acord amb el decret que cada any fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya).
  • Un curs ordinari (de setembre a juny) gratuït en una escola oficial d’idiomes de Catalunya.
  • L’estada en un centre de recerca o institució relacionada amb el camp d’interès de l’alumne/a.
  • La possibilitat de participar en els Premis Nacionals de Batxillerat.