Participem en el Projecte Saó 2018

El nostre centre ha estat escollit per participar en el projecte pilot  SAÓ 2018, del que també formen part l’ICE de la UdL, el Pla Educatiu d’Entorn (Ajuntament de Lleida i Departament d’Ensenyament), l’ Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut i l’Institut Joan Oró.

El projecte SAÓ 2018 s’adreça a nois i noies de 3r i 4t d’ESO que, malgrat tenir capacitats i potencial per als estudis, presenten una certa desmotivació/ desorientació davant el seu futur com a estudiants .

Els objectius d’aquest projecte són:

  1. Motivar els i les participants del projecte a no abandonar els estudis de manera prematura, valorant el paper del coneixement, la importància de l’estudi i l’esforç realitzat.
  1. Ajudar-los en la seva orientació acadèmica.
  1. Col·laborar en l’assoliment per part dels participants de les competències bàsiques marcades a l’ESO.
  1. Ser capaços de treballar en equip i per projectes, assumint una responsabilitat dins l’equip.
  1. Conèixer de prop la universitat i vèncer prejudicis sobre la mateixa, els estudis i el món acadèmic.
  1. Posar de relleu del paper que desenvolupa la ciència i la tecnologia a la  nostra societat i les seves potencialitats.
  1. Iniciar una línia de treball compartit entre universitat, ajuntament (PEE) i centres d’ensenyament.
  1. Establir un marc comú de col·laboració i treball entre estudiants que finalitzen els seus estudis d’ESO i estudiants universitaris, amb l’objectiu que aquests siguin un bons models de referència, vàlids i engrescadors per continuar els estudis.

El projecte, que va començar el passat 15 de febrer, consta de 5 sessions de treball de dues hores de durada ( de 10 a 12 del matí), 4 de les quals es realitzaran  al Campus de Ciències de la Salut de la Universitat de Lleida.

Imatges projecte saó