Masterclass d’Electromagnetisme

Dimecres 4 de maig, el professor Celestí Capell va dur a terme una “Masterclass” d’Electromagnetisme, en la qual va desenvolupar un conjunt d’experiències relacionades amb els fenòmens físics relatius al comportament de les càrregues elèctriques i els fenòmens d’inducció. La sessió va ser un èxit i van assistir molts estudiants i professorat, que van gaudir amb les demostracions que va realitzar el professor Capell i que ja va manifestar la seva intenció de tornar a repetir la sessió en futures ocasions , donat l’alt interès que va despertar.

Fotos activitat