Màrius Faidella al Consell Assessor Jove

Ahir 19 d’octubre, en Màrius i la seva tutora Carolina Somalo, van assistir a la sessió inaugural del Consell Assessor Jove 2016-2017 per coneixer de ben aprop què és el Síndic de Greuges, en què consisteix el Consell Assessor Jove, quina és la funció de l’adjunta per als drets dels infans i de la adolescència.
Al curs 2007/2008 es va plantejar la creació del Consell Assessor Jove del Síndic de Greuges de Catalunya. Un Consell amb representació plural i amb la voluntat de disposar d’una eina més que acostés els infants i joves a aquesta institució i que alhora els facilités la possibilitat de fer sentir la seva veu.

Aquesta iniciativa s’iniciava per primera vegada a Catalunya. En el nostre país existeixen experiències participatives interessants d’infants en l’àmbit municipal, una participació que se centra fonamentalment en repensar la ciutat o el municipi tenint en compte els interessos i les necessitats dels infants. El Consell Assessor Jove naixia amb un objectiu diferent, com és el de considerar la veu dels infants com a col·lectiu que s’expressa sobre els seus propis drets i deures i valorar aquesta veu com un coneixement molt útil per al treball de l’àrea d’infància de la institució del Síndic.

El CAJ estarà format per 20 joves de 14 i 15 anys d’edat seleccionats entre diversos instituts i escoles de Catalunya.