Formen part d’Escola Nova 21

Les entitats que impulsen el programa Escola Nova 21 (Unesco, Fundació Jaume Bofill, UOC i EduCaixa) ens han comunicat que el nostre centre ha passat a formar part del programa. Encetem així un camí cap a l’actualització del propòsit educatiu, les pràctiques d’aprenentatge, l’avaluació i l’organització, i ho farem juntament amb moltes altres escoles i instituts per tal d’impulsar aquesta onada de canvi a tot el sistema.

Formarem part d’aquesta xarxa de 481 centres per compartir el canvi compartit durant tres anys.

Es crearan xarxes territorials compostes per un màxim de 10 escoles o instituts cadascuna, que en seran  una eina clau per compartir coneixement, experiències i orientació per al canvi.

Formem part de la iniciativa col·laborativa de canvi educatiu de major abast que s’ha donat mai a Catalunya i que haurà d’incidir en més d’un 16% dels centres amb educació obligatòria.

Tenim molta feina i un gran repte al davant!!!