First Cambridge English, TOTS aprovats

Per primer cop, l’alumnat de 1r de batxillerat ha tingut l’oportunitat de preparar-se durant tot el curs per presentar-se a les proves per optenir el First Cambridge English (FCE).
El FCE es correspon al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a llengües del Consell d’Europa (MECR) – recongut internacionalment.
En el nivell B2, els alumnes poden:
• entendre les idees principals de textos complexos
• mantenir una conversa sobre diversos temes, expressar opinions i argumentar
• produir textos clars i detallats, expressar opinions i explicar els avantatges i desavantatges des de diferents punts de vista.

La preparació per al FCE aporta aquests tipus d’habilitats lingüístiques pràctiques.

Volem felicitar especialment a:

LAURA OLLER, OLGA RAMÓN, GERMAN MEJIAS i MARC BARDIA.

ENHORABONA!!! SOU UNS CRACKS!!!