El Batxillerat d’Arts Escèniques, Música i Dansa que s’imparteix a l’Institut Samuel Gili i Gaya vol ser una garantia d’èxit per als nostres alumnes.

Aquest batxillerat es caracteritza per emprar mètodes i sistemes per potenciar la creativitat de l’alumne així com la utilització de variades tècniques artístiques tant en la vessant bidimensional com tridimensional. L’experimentació de la matèria i la vivència de l’espai.

Amb els nostres principis pedagògics volem:

  • envers els camps artístics tant des d’un punt de vista pràctic com conceptual.

  • com a eina clau per a la captació de l’entorn a través dels sentits.

  • tant pràctics com intel·lectuals, i estimular la capacitat d’anàlisi i crítica de l’alumne.

  • que desenvolupin les seves capacitats deductives i potenciïn la curiositat com a actitud.

  • que són pròpies de cada alumne i que regeixen el seu procés de creixement i treball per tal de fomentar una autonomia personal que li permeti una major flexibilitat i adaptació a la canviant societat actual.

Matèries comunes

  1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Filosofia 2
Ciències del món contemporani 2
Educació física 2
Història de la filosofia   3
Història 3
Tutoria 1 1
Treball de recerca    
Matèria comuna d’opció 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat 4 4
Matèria de modalitat o específica 4 o 2+2 4 o 2+2
TOTAL 30 30

Matèries de modalitat

  1r 2n
Història I fonaments de les arts I I II 4 4
Arts escèniques 4
Cultura audiovisual I i II 4 2
Literatura universal 4  
Anàlisi musical I I II 4 4
Anatomia aplicada 4
Llenguatge i pràctica musical 4  
Literatura catalana   4
Història del món contemporani 4  
Literatura castellana   4

Matèries específiques

  1r 2n
Altra matèria de modalitat 4 4
Història de la música I de la dansa 2  
Psicologia 2  
Sociologia 2  
Segona llengua estrangera I i II 2+2  
Religió 2  
Estada a l’empresa 2  
Matèria específica de centre * 2 2

Matèries específiques de centre

  1r 2n
Informàtica 2  
Mecatrònica 2  
Arts Escèniques 2  
Història de França (BatxiBac) 2 2
Literatura francesa (BatxiBac) 2 2

Feature Box Title

Podràs accedir a estudis superiors relacionats amb les Arts Escèniques, la Dansa i la Música, l’Art Dramàtic en totes i cadascuna de les seves vessants: formació d’actors, direcció d’escena, escriptura dramàtica, guió televisió i cinematogràfic, … I també, gràcies a les competències en comunicació i expressió adquirides al llarg d’aquest Batxillerat, tindràs l’opció de contemplar altres camins tals com el de la comunicació, la publicitat, la pedagogia, multimèdia…

Feature Box Title

Per a l’obtenció del títol de batxillerat, cal que superis les diferents assignatures del batxillerat.
El curs 2016-17, tot i que es farà la prova final de batxillerat, no tindrà efecte de superació de l’etapa.
En acabar el batxillerat podràs escollir entre fer les PAU per accedir a la universitat o orientar-te cap a un Cicle Formatiu.