ECOSISTEMA GILI

L’ecosistema Gili es troba en un entorn privilegiat, situat al carrer Ton Sirera, s/n, Lleida CP 25002, davant mateix d’un dels trams del riu Segre en el seu pas per la zona urbana.
Té accessibilitat per diferents indrets i vies, transport públic, vehicle privat i carril bici o a peu (per ser del tot sostenibles). Està integrat per una gran biodiversitat, en totes les seves formes, nivells i combinacions: personal d’administració i serveis, professorat i alumnat (espècie preuada per damunt de totes).
Interactuen totes les espècies al modus operandi d’un rusc d’abelles mel·líferes: són molt solidàries, laboren, nodreixen i comparteixen tasques en companyia i vetllen per a la inclusió de totes al grup. Duen a terme una tasca de pol·linització, les més joves aprenen de les més grans i entre elles col·laboren i s’ajuden, és a dir, hi ha transferència de coneixements i competències i construcció col·lectiva del coneixement; d’aquesta manera es fa possible l’equilibri del medi ambient i la natura i la convivència respectuosa, reflexiva i harmònica entre el col·lectiu. A l’igual que les abelles, el personal docent té un angle de visió major que d’altres espècies i es mostra flexible i obert als canvis que han de permetre una atenció plena i una millora contínua; a més, dirigeix tots els seu recursos i esforços a l’assoliment dels seus objectius.
Si les abelles reines ponen els ous per garantir la continuïtat de l’espècie, les abelles obreres esmercen tot el seu temps a tenir cura de les cries i de la seva alimentació; simbiosi perfecta que defineix la relació entre el professorat i l’alumnat de l’ecosistema definit: mentre el professorat comparteix coneixements transversals i aprenentatges significatius i dona resposta a necessitats diverses i concretes, l’alumnat vetlla pel seu assoliment i consolidació i per a la seva posterior aplicació en l’habitat compartit. Quan aquesta interrelació té un elevat grau de comunicació, a la manera de les abelles que exerciten una sèrie de moviments rítmics per manifestar la seva satisfacció, el sistema educatiu troba la clau del seu èxit. No oblidem que les abelles joves no perden mai de vista el rusc i hi tenen garantida la seva tornada, talment el nostre alumnat que, cofoi del seu aprenentatge, reconeix l’espai d’origen, genera sentiment de pertinença i crea el seu ADN Gili.
Equip directiu de l’INS Samuel Gili i Gaya.
Curs 2021-2022