Els mossos imparteixen el taller SHARE

L’alumnat de 2n de batxillerat ha participat en el taller impartit pels mossos d’esquadra. Un taller adreçat a adolescents que consisteix en visualitzar un vídeo i reflexionar en grup posteriorment les conductes que apareixen.

– Identificar el risc de les diferents conductes dels personatges del vídeo

– Reflexionar sobre les conseqüències penals i socials dels actes dels personatges.

– Valorar les actituds de seguretat que cal prendre de forma preventiva.

– Incorporar aquestes conductes segures a l’hora d’utilitzar la seva imatge a internet

– Adquirir la responsabilitat que comporta l’ús de les xarxes socials.

Cada personatge disposa d’una fitxa amb preguntes relacionades amb la seva actitud. Els conceptes clau són: La responsabilitat penal, la pressió de grup, l’empatia, l’autoestima, l’autoprotecció, la comunicació en situacions de risc, conductes de risc de les xarxes socials i en aquest darrer cas concretament el Sexting.