Curs de RPC i DEA

El passat dimecres tots els membres del professorat i PAS del nostre institut vam assistir a una sessió informativa i pràctica per actuar en cas de trobar-nos davant un cas de pacient amb parada cardiorespiratòria. Des de fa uns mesos es va instal·lar al centre una unitat DEA al nostre institut i aquesta setmana la infermera ens va fer un curs pràctic sobre la seva utilització. El taller pretenia facilitar l’activitat dels docents amb els primers auxilis. Proposava també la formació del professorat i PAS per part de professionals sanitaris mèdics i infermers a través de la realització d’una sessió informativa-formativa per tal de donar pautes encaminades a promoure la seguretat i els primers auxilis en l’àmbit escolar.

Objectius   -Proporcionar un coneixement dels aspectes més rellevants de la prevenció de riscos.
-Donar pautes per promoure la seguretat, la prevenció d’accidents i els primers auxilis a les activitats didàctiques habituals, amb el suport d’una Guia de Primers Auxilis.
-Ensenyar la reanimació càrdio-pulmonar (RCP) i la utilització de l’equip DEA.