Agenda 21

Avui hem signat el compromís amb el programa Agenda 21 de l’Ajuntament de Lleida

L’Agenda 21 Escolar vol facilitar la implicació dels centres escolars en l’ambiciós projecte planetari de construir un món més sostenible, començant per la intervenció en el nostre entorn més immediat.

Cada cop som més gent que ens adonem que no podem gaudir d’una societat i una economia sana a costa de la pobresa d’altres i la degradació de l’entorn, i que cal trobar un equilibri entre la protecció del medi, el progrés econòmic i el benestar social.

L’esdeveniment històric que ha donat l’impuls definitiu al pensament ambiental de finals del segle XX va ser la celebració, l’any 1992 de la Cimera de la Terra de la ONU. En ella els estats van treballar conjuntament per definir i construir un model de desenvolupament més just, més eficient i més ecològic que garantís el benestar de les generacions futures. És a dir més sostenible.

D’aquesta trobada va sorgir un pla per actuar en favor del desenvolupament sostenible mundial per al segle XXI: l’Agenda 21 global

Per tal d’aplicar a nivell local les propostes de l’Agenda 21 global, milers de ciutats d’arreu del món han elaborat la seva pròpia Agenda 21 Local, comprometent-se així a ajustar la seva estratègia de govern als principis de sostenibilitat. Lleida també ha fet aquest important pas.

img_0855