Màxima valoració de "Centre 4"

Els resultats de la valoració de l’assoliment dels objectius establerts en el centre educatiu i de la millora dels resultats, a partir de l’anàlisi del sistema d’indicadors per al curs 2015-16 ha estat excel·lent.

Aquesta nota ha estat possible gràcies a les notes de l’alumnat en les diferents matèries, el resultat de les competències bàsiques, i el número d’alumnat que promociona de curs, ja que sempre ha estat per sobre de la mitjana de Catalunya.

Una excel·lent valoració de la què ens hem de felicitar tota la comunitat educativa!!!

Comparteix