Organització curs 2021 / 2022

Informació mesures de prevenció Covid-19

En aquest document hi trobareu tota la informació sobre les mesures que adoptarem aquest curs 2021-22 per tal de garantir un centre segur per a tots i totes les que en formem part. Entre tots i totes aconseguirem fer-ho bé. Junts farem pinya!

En aquest espai hi trobareu un seguit d'instruccions i recomanacions que haureu de seguir per tal que entre totes i tots puguem fer del Gili un institut segur. La vostra col·laboració és molt important.

Aquí hi trobareu totes les instruccions i recomanacions que haurem de seguir en el nostre dia a dia al centre. És molt important que les llegiu bé i prengueu consciència de la importància de la responsabilitat individual per garantir la salut col·lectiva. Ànims, ho farem bé!

A través d'aquesta carta des de Salut i Escola ens recomanen un seguit de pautes d'actuació per aplicar amb garanties mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles i instituts.

Gestió casos covid a l'institut: Curs 2021-22

En aquest document hi trobareu algunes recomanacions sobre com actuar en cas de detecció o sospita. S’ha establert un procediment per assegurar que el centre educatiu, els centres d’atenció primària de salut, els equips de vigilància epidemiològica i les famílies estiguin informades i actuïn coordinadament i amb seguretat si es produeix un cas de sospita o un cas positiu entre el personal o l’alumnat del centre.

En aquest espai us podeu descarregar la Declaració responsable per tal que els vostres fills/es puguin accedir al centre, la qual hauran de dur signada i degudament complimentada.

Cliqueu aquí per descarregar-la.

Comparteix