CALENDARI

calendari
 • Publicació de l'oferta de places

  24 d’abril de 2017

 • Presentació de sol·licituds

  del 2 al 4 de maig de 2017

 • Publicació de les llistes amb puntuació provisional

  12 de maig de 2017

 • Reclamacions a les llistes provisionals

  del 7 al 9 de juny 2017

 • Publicació de llistes amb puntuació definitiva

  19 de juny 2017

 • Llistat d’admesos/es

  3 de juliol 2017

 • Matricula admesos:

  del 4 a l’11 de juliol 2017


Documentació

calendari

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER LA PREINSCRIPCIÓ


 • Full de sol·licitud
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport del pare/mare o tutor/a legal
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE o passaport de l’alumne
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI) de l’alumne
 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Fotocòpia del carnet de vacunes
 • Certificat nota mitjana de l’expedient acadèmic dels tres primers cursos de l’ESO
 • Certificat nivell en llengua francesa
 • Document de preinscripció o matrícula al grau professional d’estudis musicals
  (només en el cas de l’alumnat que accedeix per aquesta VIA PREFERENT)

Criteris de prioritat

calendari

 • Alumnat amb un mínim de nivell B1 en llengua francesa (en cas de no tenir un certificat de nivell, s’haurà de passar una prova per indicar els coneixements de l’alumne)


Altres informacions

calendari

No es pot tramitar la sol·licitud via online, s’haurà de presentar personalment a la secretaria del centre.

En el taulell del centre podreu consultar tota la informació referent a la preinscripció i matricula.

Per qualsevol dubte, podeu consultar amb la secretaria del centre. L’horari d’atenció al públic és de 9 a 14 hores.

 


Sol·licitud

calendari

Descarrega aquí la sol·licitud

Descarregar

Comparteix